Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
áno nie
Typ hesla
zložené
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[áno nie]
Oblasť použitia
Gramatický popis/
sémantická definícia
Prenesený význam: ide o uvažovanie, rozhodovanie medzi dvomi možnosťami, alternatívami.
Pozícia ruky/rúk
Tvar ruky/rúk

Zložené z posunkov

áno
nie

Synonymum

áno nie
Copyright © 2018 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok