Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
amatér
Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[U a zároveň vzduch vypúšťaný z úst]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: ide o človeka, ktorý nie je ničím odborný, profesionálny, skúsený.
Pozícia ruky/rúk
Tvar ruky/rúk

Synonymum

amatér

Antonymá

expert
expert
expert
Copyright © 2018 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok