Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
ako

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe
Hovorený komponent
[ako]
Orálny komponent
[AV]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: porovnávacia spojka s 1. stupňom prídavného mena, ak sa porovnáva stupeň tej istej vlastnosti najmenej u dvoch osôb: veľký ako ja, lenivý ako otec, múdra ako mama.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom

Copyright © 2018 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok